Здоровьесберегающие технологии в колледже

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить студенту возможность сохранения здоровья за период обучения в колледже, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Подробнее

Медицина қызметкерінің коммуникативті біліктілігі

Сабақтың мақсаты: Білімділік: - Медициналық қызметкерінің коммуникативті біліктілігін қалыптастыратын психологиялық мінездемелерді білу - Аффилиация, - Эмпатия, - Эмоционалды тұрақтылық, - Сенситивтілік және Дамытушылық: - Кәсіби бейімделу және кәсіби беделін дамыту. Тәрбиелік: - Болашақ медицина қызметкері өз эмоцияларын, яғни көңіл күиін тұрақты ұстай білуін, құпияны сақтай білу қабілеттілігін, өз реакцияларын бақылап қадағалау, әдеп сақтай білу қасиеттерін тәрбиелеу.
Подробнее
  • 13 300
  • 0